آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ

پیر شدیم به معنای واقعی کلمه

امروز اولین موی سفید رو تو موهام دیدم.

آراز غلامی
جمعه، ۳ دسامبر ۲۰۱۰
سارا:

زمانی که من اولین موی سفید رو دیدم پیش خودم گفتم من باید آنقدر عمر کنم تا آخرین موی که سفید خواهد شد را ببینم
تا خدا چه خواهد


Nazar Amulet