آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ
SINCE 2006

پیر شدیم به معنای واقعی کلمه

امروز اولین موی سفید رو تو موهام دیدم.

آراز غلامی
جمعه، ۳ دسامبر ۲۰۱۰
سارا:

زمانی که من اولین موی سفید رو دیدم پیش خودم گفتم من باید آنقدر عمر کنم تا آخرین موی که سفید خواهد شد را ببینم
تا خدا چه خواهد


Nazar Amulet