آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ

نمک گندیده

اصولا زندگیم بدنبال اینه که هرچی بدست میارم و هر اتفاقی می‌افته مطلقا تصادفی باشه.
منم اصولا بدنبال اینم هرچی بدست میارم نتیجه مستقیم خواست و اراده خودم باشه.
تنها حالتی که ممکنه به این خواسته برسم اینه که با هیچ منطقی امکان بهم خوردن اون خواسته نباشه.
و این الان دقیقا علت گندیدن نمکه.

آراز غلامی
چهارشنبه، ۱۳۹۱٫۱۱٫۴
Nazar Amulet