آراز غلامی

یادداشت‌هایی از روزانه‌ها، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

برای فلاسکم

دوشنبه، ۱ تیر ۱۳۹۴

به غیر از دوتا اردکی که بچگیام داشتم پت نداشتیم هیچوقت. بعد یه فلاسک داشتیم وقتایی که سکوت حکم‌فرما میشد شروع میکرد خرخر کردن. همون نقش پت رو داشت برامون. باعث تحکیم بنیان خانواده‌مون بود.
دیروز بعد از سالها افتاد شکست. انداختیمش دور. به احترامش یه روز چایی نمیخورم.

برچسب‌ها: | دیدگاه‌ها
Nazar Amulet