آراز غلامی

یادداشت‌هایی از روزانه‌ها، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

انتشار آرشیو ۵۰۰ ساله کالو لیتارو در فلیکر

کالو لیتارو یکی از اساتید دانشگاه جرج تاون دوباره ۲.۵ میلیون عکس مربوط به سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۹۲۲ رو منتشر کرده توی فلیکر.

تصاویر مرتبط با تبریز رو می‌تونید از اینجا ببینید.

“گؤی مچید #تبریز #کالولیتارو
https://t.co/ZZCtRiu23N”
“فرش #تبریز #کالولیتارو
https://t.co/Sy9K4YNUdY”
“بازار #تبریز #کالولیتارو
https://t.co/MAAQ5YcUGe””دریاچه اورمیه در سال ۱۸۷۶ #کالولیتارو
https://t.co/NsVgHtLfsb”

آراز غلامی
شنبه، ۱۳۹۳٫۰۶٫۸
Nazar Amulet