آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

زیرزمین: توصیه‌های شغلی به زنان ترکیه در سال ۱۹۳۷

توصیه‌های شغلی به زنان ترکیه در سال ۱۹۳۷

آراز غلامی
چهارشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰
فاطمه:

کاش بلد بودم میخوندمش

    آراز غلامی:

    از بخش ترجمه تصویر اپ مترجم گوگل استفاده کنید.


Nazar Amulet