آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

چگونه یک سریال را نابود کنیم؟

امروز سریال Prison Break رو تموم کردم ولی به لطف همسایه عزیز دو فصل آخر بیشتر شکنجه بود تا لذت. چند وقت پیش که صحبت می‌کردیم باهم، گفتم دارم فرار از زندان می‌بینم و فصل دو هستم و اینا. نه گذاشت و نه برداشت گفت آره آخرش مایکل می‌میره!

آراز غلامی
چهارشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰
Nazar Amulet