آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

نشخوار فکری

از وقتی ال رو از بل تشخیص میدی شروع می کنی به تحلیل ھمه چی و ذھنت عادت می کنه به ناو وات ھا و که چی ھا، نتیجه ش میشه این که حتی لحظاتی خلوت و تلاش برای فکرنکردن به چیزی مساوی باشه با نشخوار فکری شدید و تحلیل بی اھمیت ترین چیزھا برای رسیدن به بی اھمیت ترین ھدف ھای فکری.

Everybody just wants to be liked and accepted.
Except for Tom
Tom doesn’t give a shit.
– ILLUMlNATI

آراز غلامی
سه‌شنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶
Nazar Amulet