آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

کلید صبح و پارانویا

شاید فروید به این دلیل پارانویا را درباره روشنفکران مطرح می‌کند که روشنفکران افرادی ھستند که قدم به مناطق ممنوعه می‌گذارند، به مطلق تردید دارند، … از تابوھا عبور می کنند، … جانب محرومان و رنجدیدگان را می گیرند و نه تنھا از برخورداران قدرت و ثروت طرفداری نمی کنند، بلکه استبداد و دیکتاتوری را به چالش می‌خوانند که بازخورد این امر سبب شکل گیری «توھم توطئه» در آنان می‌شود و برای خنثی‌کردن توطئه‌ھای دشمن فرضی به واکنش‌ھای پارانوئیدی پناه می‌برند تا از این مجرا امنیت روانی خود را بازیابند.

صبح زود برای من حس خوب تازگی رو داشت. حس شروع. بوی سبزه‌ها و شبنم صبحگاهی و بوی گل‌های پیاده‌روها و پارک‌ها.
این حس با تصمیمات اشتباهی و درکنار آدم‌های اشتباهی تبدیل شد به یه حس بد. که حتی یادآوریش بهمم می‌ریزه. این روزها بخشی از تلاش‌هام برای بازگردوندن این حس به زندگیم هست. حس اینکه صبح خوب باشه نه بد.

آراز غلامی
شنبه، ۳۱ مارس ۲۰۱۸
Nazar Amulet