آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

بزرگتر از دهن حرف زدن

شده وقتی کسی رو میبینیم، احساس کنیم که بزرگتر از دهنش حرف میزنه. احساس کنیم حرفهایی که میزنه متناسب با تیپ یا قیافش نیست. حرفهاش متناسب با جامعه ما نیست وغیره.
طوری دیگه فکر کنیم، تناسب حرف با تیپ یعنی چی؟ معیاری هست راجع به این؟ یا چون اون شخص تا بحال فقط حرفهای ظنز میزده الان نمیتونه رسمی حرف بزنه.
البته از چیزی که میخواستم بگم دور شدم.
حرف من اینه، وقتی احساس میکنید کسی بزرگتر از دهنش حرف میزنه، لحظه ای هم به این فکر کنید که شاید علت جبهه گرفتنتون، احساس حقارت در مقابل اون حرف ها باشه. احساس کمبود راجع به اون تفکرات باشه. احساس اینکه نمیشه کسی اینقدر وسیع فکر کنه. جامعه ما مناسب اینطور فکر کردن نیست و غیره.

 

آراز غلامی
یکشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۱۲


Nazar Amulet