آراز غلامی

یادداشت‌هایی از روزانه‌ها، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

تغییر با تخریب شروع می‌شود

جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

برای تغییر دو حالت لازمه، بدست آوردن چیزهای جدید، از بین بردن چیزهای قدیمی که باز منجر میشه به بدست‌آوردن چیزهای جدید و در نهایت تغییر.

برچسب‌ها:

Nazar Amulet