English RSS

آراز غلامی

در ستایش حقیقت

Gallery iPhone Coffee Cup

لحظه‌ای از زندگی در پادگان

جمعه، ۱۶ تیر ۱۳۹۶

یک روز که در پادگان بودم، در فکرم با تو بودم
روز بعد که با تو بودم، در فکرم در پادگان بودم
حالا نمی دانم با توام که فکر می کنم در پادگانم
یا در پادگانم که فکر می کنم با توام
یا با توام و فکر می کنم در پادگانم و در فکر پادگان فکر می کنم با توام…

برچسب‌ها: ،


    بازتاب‌ها

Nazar Amulet