آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

و سرانجام، محکومیت یک آزارگر دیگر

من هیچ فیلمی از جانی دپ و امبر هرد ندیدم و طرفدار هیچ‌کدوم نیستم و دادگاه‌شون برام نه از لحاظ سلبریتی بودنشون، بلکه از لحاظ امپاتی‌ای که با قربانی داشتم مهم بود.

بعنوان یک قربانی سابق آزار، محکومیت امبر هرد و اطلاع جهانیان از وضعیت چنین رابطه‌هایی رو، قدمی مثبت و مفید برای شناخت و جلوگیری از چیزهای مشابه و همچنین رهایی دیگر اسرا و قربانیان ازچنین رابطه‌هایی می‌دونم. 

آزار، خشونت خانگی و دستکاری ذهنی، برای من، بعنوان کسی که سال‌ها باهاش درگیر بودم، جرمی به اندازه تجاوز سنگین و غیرقابل بخشش هست. آسیب روحی‌ای که چنین چیزی به قربانی می‌زنه تا سال‌ها شخص رو دیگر می‌کنه و امکان زندگی عادی رو ازش می‌گیره.

آزار، سواستفاده و دستکاری ذهنی، بی‌توجه به جنسیت بانی و قربانی اتفاق میافته و لازمه درموردش آگاه‌سازی بشه. در موردش حرف بزنید و یاد بدید.

مرتبط:
سواستفاده و دستکاری ذهنی: شناخت و جلوگیری از خطرناک‌ترین قابلیت بشریت

آراز غلامی
پنج‌شنبه، ۲ ژوئن ۲۰۲۲


Nazar Amulet