آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ

اسامی ماه‌های میلادی

اسامی ماه‌های میلادی

۱. ژانویه / January
۲. فوریه / February
۳. مارس / Mars
۴. آوریل / April
۵. مه / May
۶. ژوئن / June
۷. ژوئیه / July
۸. اوت / August
۹. سپتامبر / September
۱۰. اکتبر / October
۱۱. نوامبر / November
۱۲. دسامبر / December

آراز غلامی
یکشنبه، ۱۳۸۵٫۱۰٫۱۰
Nazar Amulet