آراز غلامی

یادداشت‌هایی از روزانه‌ها، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

من و من

من و دستم. من و پام. من و مغزم. من و رفتارم. من و شخصیتم. من و کسی که درونش زندگی می‌کنم. من و کسی که درونش زندگی می‌کنم و به بردگی من دراومده. من و کسی که کاستی‌هاشو باید جبران کنم. من و کسی که باید به فرهنگ و تمدنش احترام بذارم. من و کسی که باید برای زنده موندنش تلاش کنم. من و کسی که باید مجبورش کنم از خیلی از لذت‌ها بگذره.

آراز غلامی
شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
Nazar Amulet