آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

مینیمال (۱۵) راهکاری سریع برای رهایی از پشت‌گوش‌اندازی یا Procrastinating

جواب کوتاه: حذف آن کار.

جواب بلندتر:
بی‌توجه به اینکه کاری که پشت سرهم عقب می‌اندازید چقدر مهم و چقدر تعیین‌کننده است، بعضا صرف وجود آن کار شما را از انجام هر کار دیگری باز می‌دارد. اگر بعد از گذشت روزها همچنان قادر به انجام کار اصلی و استرس‌زایتان نیستید، آن کار را حذف کنید. انجامش ندهید و مطمئن شوید که مطلقا انجامش نخواهید داد (کنسل کردن قرار، پروژه، تسک یا هر چیزی). به این ترتیب با حذف شدن آن کار، آرامش روان شما دوباره بازیابی می‌شود و شاید در آینده توان آنی برای انجام آنی آن کار را داشته باشید.

 

آراز غلامی
جمعه، ۵ آگوست ۲۰۲۲


Nazar Amulet