آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

پرداخت

Bitcoin 1J4wTWPzbjk8AYF4hLjcgzGCmh19f6daVQ
Ethereum 0x52D353d5a02574f6562067C3ee563aB7E0C9158f
BitcoinCash 1J4wTWPzbjk8AYF4hLjcgzGCmh19f6daVQ


آخرین بروزرسانی: یکشنبه، ۱ آوریل ۲۰۱۸

Nazar Amulet