آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ
SINCE 2006

پیکان ۵۷

اولین ماشین مون رو وقتی ٧ سال داشتم خریدیم. یه پیکان ۵٧ .البته قبل اون ھم یه مدت کوتاھی ماشین داشتیم که نه میدونم چرا خریدیمش نه میدونم چرا فروختیمش. فقط یادمه یه روز گرم احتمالا تابستونی پدرم باھاش اومد خونه. منم با دریچه ی ھواکشش بازی می کردم. از اون دایره ای ھایی که با یه خط قطری تقسیم شدن. ولی ازنظر من اولین ماشین مون ھمونی ھست که وقتی ٧ سال داشتم خریدیدمش.
بعد از اون واقعه تفریح ھامون از پارک رفتن تبدیل شد به خارج از شھر رفتن.
اولین مسافرتمون یک روزه بود. جاده ی تبریز – شبستر. نزدیک یه نھر و درخت سنجد. ھنوز ھم سردی آب اون نھر رو لای انگشتای پاھام حس می کنم.
اون مسافرت توام بود با آلبوم Seni Sevmeyen Olsun از Ceylan. کاستش رو یکی از آشناھامون از ترکیه آورده بود. سخت پیدا می‌شد اونطور چیزایی. روزھای خوبی بود.

درحال گوش کردن به آھنگی از دھه ٩٠ ترکیه.

آراز غلامی
چهارشنبه، ۶ ژانویه ۲۰۱۶


Nazar Amulet