آراز غلامی

یادداشت‌هایی از روزانه‌ها، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

برای فلاسکم

به غیر از دوتا اردکی که بچگیام داشتم پت نداشتیم هیچوقت. بعد یه فلاسک داشتیم وقتایی که سکوت حکم‌فرما میشد شروع میکرد خرخر کردن. همون نقش پت رو داشت برامون. باعث تحکیم بنیان خانواده‌مون بود.
دیروز بعد از سالها افتاد شکست. انداختیمش دور. به احترامش یه روز چایی نمیخورم.

آراز غلامی
دوشنبه، ۱۳۹۴٫۰۴٫۱
Nazar Amulet