آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

تشابه‌نامه (۱)

برای آخرین‌بار در شهر قدم می‌زنی، برای آخرین‌بار در حیاط قدم می‌زنی.
از استرس بالا می‌آوری، از ترس بالا می‌آوری.
برای آخرین‌بار در تختت دراز می‌کشی، برای آخرین بار کف سلولت دراز می‌کشی.
نیمه‌شب بلند می‌شوی. نیمه‌شب بلندت می‌کنند.
به فرودگاه می‌روی، به محل اجرای حکم می‌برند.
خلبان خوش‌آمد می‌گوید، حکم قرائت می‌شود.
چشمانت را می‌بندی، چشمانت را می‌بندی.
زندگی‌ات از جلوی چشمانت رد می‌شود، زندگی‌ات از جلوی چشمانت رد می‌شود.
هواپیما از زمین بلند می‌شود، جرثقیل طناب را بالا می‌کشد.
بغض گلویت را فشار می‌دهد، طناب گلویت را فشار می‌دهد.
مردم صلوات می‌فرستند، مردم صلوات می‌فرستند.
چشمانت را باز می‌کنی، چشمانت را باز می‌کنی.
برای آخرین‌بار از بالا به شهرت و مردمش نگاه می‌کنی، برای آخرین‌بار از بالا به شهرت و مردمش نگاه می‌کنی.
وارد دنیای موازی دیگری می‌شوی یا نمی‌شوی،
وارد دنیای موازی دیگری می‌شوی یا نمی‌شوی.

آراز غلامی
یکشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸


Nazar Amulet