English RSS

آراز غلامی

در ستایش حقیقت

Gallery iPhone Coffee Cup

سیزدهی که به‌در شد

دوشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

به لطفا سربازی آخرین باری که مسافرت رفتم برمی‌گرده به مهر ۱۳۹۴ و عروسی یکی از دوستانم تو تهران که چندان هم مسافرت محسوب نمی‌شد. بعد از اون همیشه تو روال عادی روزها بودم و بعد هم که سربازی و دو سال در بند بودن هیچ تحرکی به‌غیر از مسافت بین تبریز و پادگان نداشتم. برای همین سیزده به در امسال یه فرصت خوب بود برای شکستن این تلسم و گذروندن یه روز کامل با خانواده.

در حال بازنویسی.

برچسب‌ها:


    بازتاب‌ها

Nazar Amulet