آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ

پارادوکس خواب

کسی که خودش رو بخواب زده رو میشه بیدار کرد ولی کسی که واقعا خوابیده رو نه.

آراز غلامی
سه شنبه، ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۸
نسیم:

اَهو :d
ایندی گرفتم، دا اونی اولدن ده دا.

نسیم:

علی بالا تو به چکی بکن نوشتتو، چون کسی که رو خودش رو به خواب زده، خودش میخواد که بیدار نشه هر چقدر هم صداش کنی تو عالم خودش میگه که بابا خوابم 😀 اما اونی که واقعا خوابیده اگه صداش کنی زود بیدار میشه.مگه نه؟

    آراز غلامی:

    اینجا منظورم چیزی فراتر از این ضرب‌المثل/سخن و غیره هست. مثلا، کسی که خودش رو بخواب زده، میشه با گفتن حرفهایی که روش تاثیر بذاره بیدار کرد؛ ولی کسی که واقعا خوابیده، چه آسون بیدار شه چه سخت، تا ساعتهای زیادی منگ خواهد بود که چندان فرقی با خواب نداره.

آراز غلامی:

یو دوزدی 🙂

نسیم:

برعکس اولدی ها.

Nazar Amulet