آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

پارادوکس خواب

کسی که خودش رو بخواب زده رو میشه بیدار کرد ولی کسی که واقعا خوابیده رو نه.

آراز غلامی
سه‌شنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲
نسیم:

اَهو :d
ایندی گرفتم، دا اونی اولدن ده دا.

نسیم:

علی بالا تو به چکی بکن نوشتتو، چون کسی که رو خودش رو به خواب زده، خودش میخواد که بیدار نشه هر چقدر هم صداش کنی تو عالم خودش میگه که بابا خوابم 😀 اما اونی که واقعا خوابیده اگه صداش کنی زود بیدار میشه.مگه نه؟

    آراز غلامی:

    اینجا منظورم چیزی فراتر از این ضرب‌المثل/سخن و غیره هست. مثلا، کسی که خودش رو بخواب زده، میشه با گفتن حرفهایی که روش تاثیر بذاره بیدار کرد؛ ولی کسی که واقعا خوابیده، چه آسون بیدار شه چه سخت، تا ساعتهای زیادی منگ خواهد بود که چندان فرقی با خواب نداره.

آراز غلامی:

یو دوزدی 🙂

نسیم:

برعکس اولدی ها.


Nazar Amulet