آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

راه‌اندازی استارت‌آپ شما را نابود خواهد کرد

پیتر سانده (Peter Sunde) یکی از موسسین و سخنگوی پایرت‌بی در توییتی گفته:

Startups are a bit like smoking in the 50s. Cool people did it, no-one talked about the cancer or the passive smoke effects.
– @brokep

و چقدر خوب توصیف‌کرده این شرایط رو.

آراز غلامی
دوشنبه، ۲۳ آوریل ۲۰۱۸


Nazar Amulet