آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

چیزهایی برای تامل

 • آخرین باری که کاری را بدون دلیل انجام داده‌اید کی بود؟
 • بزرگترین خلاف‌تان چیست؟
 • آخرین باری که بیخیال شده‌اید کی بود؟
 • کارهایی که می‌کنید قرار است شما را به کجا برساند؟
 • چرا یاغی نیستید؟
 • آخرین باری که با تمام قوا به جسم‌تان لذت رسانده‌اید کی بود؟ نتیجه‌ش چه شد؟
 • چندبار جلوی خودتان را گرفته‌اید تا از چیزی لذت نبرید؟ نتیجه‌ش چه شد؟
 • آخرین باری که وقت‌تان را تلف کرده‌اید کی بود؟
 • آخرین باری که وقت‌تان را تلف نکرده‌اید کی بود؟ چه چیزی باعث شد وقت‌تان را تلف نکنید؟
 • در طول ۲۰-۳۰ سال زندگی‌تان چه زمانی به خودتان اجازه داده‌اید از چیزی بصورت افسارگسیخته لذت ببرید؟
 • چه چیزی افسارتان را دوباره به دست‌تان داد؟
 • آخرین باری که کاری را با افتخار انجام داده‌اید کی بود؟
 • چرا ورزش نمی‌کنید؟
 • چرا لباس‌های خوب نمی‌پوشید؟
 • چرا زورتان می‌آید بروید مسواک بزنید؟
 • چرا در هیچ‌چیزی جزو بهترین‌ها نیستید؟
 • چرا دیگران فکر می‌کنند باحال نیستید؟ آخرین تلاش‌تان برای باحال بودن کی بود؟
 • چرا هر چه که بدنبالش بدوید از شما دور می‌شود و هر چه بیشتر بیخیالش شوید بیشتر سمت شما می‌آید؟
 • آخرین باری که جلوی آیینه به خودتان سیلی زده‌اید کی بود؟
 • آخرین باری که کسی بخاطر جسارت شما به اگواش قهوه‌ایتان کرده کی بود؟ چندبار تا حالا؟
 • آخرین باری که کسی را بخاطر جسارت به اگوی شما قهوه‌ای کرده‌اید کی بود؟
 • چرا خواب‌تان بیشتر از بیداری به شما انگیزه می‌دهد؟
 • خانه کجاست؟
آراز غلامی
دوشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹


Nazar Amulet