English RSS

آراز غلامی

در ستایش حقیقت

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

۱۰+۱ دلیل برای اینکه باید رد بشوید

چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

با نظر به اینکه منظورم از رد شدن یعنی پی چیزی را نگرفتن. اهمیت ندادن. بیخیال شدن، ساکت ماندن و در نهایت واقعا رد شدن هست، ۱۰ دلیل دارم که شما باید رد بشوید.

 1. عقاید شما با عقاید طرف مقابل جور در نمی‌آید.
 2. رفتار و گفتار کسی باعث عصبانیت شما می‌شود.
 3. کاری از دست‌تان برنمی‌آید.
 4. نمی‌توانید کاری کنید که کسی کاری از دستش بر بیاید.
 5. چیزی برای گفتن ندارید.
 6. طرف مقابل حرف شما را نمی‌فهمد و بالعکس.
 7. طرف مقابل در چشم‌تان نگاه می‌کند و مثل سگ دروغ می‌گوید.
 8. طرف مقابل قصد تحریک شما را دارد برای رسیدن به اهدافی.
 9. در ۱۰ ملاقات/تماس اخیرتان حداقل ۹ بار شما بانی ملاقات/تماس بوده‌اید.
 10. حس انتقام کل وجودتان را پر کرده است و خون جلوی چشمانتان را گرفته است.
 11. فکر می‌کنید این نوشته کسشعری بیش نیست.

saleh:

دنیا همه هیچ و ار دنیا همه هیچ

ناصر:

بسیار زیبا

Nazar Amulet