آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

پارادوکس متفاوت بودن

پارادوکس تلاش برای متفاوت بودن و درک اینکه تمامی این تلاش‌ها برای عادی بودن بوده است.

مثل کسانی که تفاوت ها رو ایجاد کردن و برای از بین بردنش تلاش میکنند. 

من متحیر اونایی هستم که دارن تلاش میکنن متفاوت باشن. بعد از یه مدتی میفهمین اینهمه رنج و تلاشی که برای متفاوت بودن بخرج دادین، فقط برای عادی بودنتون بوده. تازه میرسین به نقطه صفر.

متفاوت بودن را دوست دارم و آدمهای متفاوت را ، متفاوت بودن عجیب بودن نیست، جرأت «خود» بودن است.
– Alein

آراز غلامی
پنج‌شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳


Nazar Amulet