آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ
SINCE 2006

راهکاری سریع برای انجام کارهای عقب‌افتاده‌تان

بستن این وبلاگ، بلندشدن از صندلی/کاناپه/تخت و انجام کارهای عقب‌افتاده‌تان.

مرتبط:
مینیمال (۱۵) راهکاری سریع برای رهایی از پشت‌گوش‌اندازی یا Procrastinating

آراز غلامی
یکشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲


Nazar Amulet