آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

نام نشانه‌های نگارشی و نوشتاری به انگلیسی و فارسی

مادامی که تدریس کردن رو شروع نکرده بودم سال‌ها بود از این علائم بیشتر در برنامه‌نویسی و البته ریاضیات استفاده می‌کردم بدون اینکه نام حقیقی‌شون به انگلیسی و فارسی رو بدونم. زمانی که شروع کردم به تدریس نیاز پیدا کردم اسامی‌شون رو یاد بگیرم تا درست تلفظ‌شون کنم. این جدول رو اینجا می‌ذارم تا اگه کس دیگه‌ای هم بهش نیاز داشت بتونه استفاده کنه. جدول نام نشانه‌های نگارشی و نوشتاری به انگلیسی (مرتبط با کیبرد و برنامه‌نویسی) و فارسی بهمراه معادل نشانه در فارسی.

نشانه نام انگلیسی نام فارسی
<> Guille­met
Angel Brackets
 گیومه | کوچک‌تر، بزرگ‌تر
<- -> Arrow جهت، پیکان
«»  Guille­met
Double Angel Brackets
 گیومه
 .  Dot نقطه
 ?  Question Mark سوال | معادل فارسی ؟
 ,  Comma ویرگول | معادل فارسی ،
 – Dash تیره (با امتداد ـ اشتباه گرفته نشود)
 _  Underline زیرخط
 Text  Strikethrough  ندارد | در فارسی Solidus که روی حرف کشیده می‌شود.  ⁄
 / | \  Slash, Backslash, VerticalBar, Pipeline, OR  لوله و ممیز | معادل فارسی ٫
 ‘  Apostrophe, Quotation  ندارد
 `  Prime  ندارد
 Double Quotation گفتاورد، نقل‌قول | معادل فارسی «»
 :  Colon دونقطه
 ;  Semicolon  دونقطه ویرگول در فارسی ؛
 ~ Tilde, Home تقریب، مَد
! Exclamation, NOT تعجب، نقیض
@ Atsign, Mention  ندارد
 #  Sharp, Hash  ندارد
$  Dollar دلار
%  Percent درصد | معادل فارسی ٪
^ Caret ندارد | معادل توان در محاسبات
& Ampersand, AND  ندارد | معادل و
+ Addition بعلاوه، جمع، مثبت
Subtraction منها، تقریق، منفی
* Asterisk, Multiplication ستاره، ضرب
÷ Division تقسیم
() Parenthesis  کمان
{}  Braces  آکولاد
[]  Brackets, Array  کروشه، قلاب

 

منابع: ویدیکپدیا انگلیسی، سند چینش صفحه‌کلید استاندارد، فونت‌فورگ

آراز غلامی
دوشنبه، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷


Nazar Amulet